Störtsnygg

 

Hon satt bekvämt i stol 36,

piloten rapporterade ett motorhaveri

 

Hon funderade, ställde sig frågan

om det verkligen fanns något slut?

 

Hon valde livet, inte överge hoppet

målade sina läppar, varmt röda.

 

Kinderna bleka, pudrade sig omsorgsfullt

 

Planet förlorade höjd

hon speglade sig, verkade nöjd

 

Ett starkt tjutande ljud,

planet störtade med våldsam kraft

 

Ett inferno utspelade sig i kabinen

döden närmade sig, ångesten var jämntjock

undantaget plats 36, där det fanns andrum

 

Hon tittade sig i spegeln, hoppfull

tänkte att hon ändå var snygg, störtsnygg

 

© Mats Hansson

Hederspris i dikttävlingen 2016

Motivering: Humoristisk tolkning av temat som gör att dikten sticker ut och fångar intresset.

Fler dikter