VASTI

VASTI

 

o drottning Vasti

vad har du sett

genom palatsets väggar

prydda till gästabudet

med guld och purpur

 

jag har sett eunucker

springa bort ifrån

min vägran

kungens ilska

Memukan hörde jag viska

i hans öra

vad lagen begärde

och det berusade

manfolket ropa

utfärda ett dekret

utfärda ett dekret

 

sju persiska prinsessor

knäböjde framför

sju prinsar som läste

ett påbud för hela riket

att kvinnofolket

skall visa respekt

för sina herrar

och mig som underlåtit

att följa Ahasveros order

och dansa naken

framför hovet

skall straffas hårdast

 

o drottning Vasti

ropade haremskvinnor

du har sett genom

palatsets väggar

prydda till gästabudet

ditt bråddjupa fall

 

gråt inte över mig

sörj era egna öden

inskrivna

i härskarens lag

eller riv ner

dessa murar

ty viljan är

en vattendroppe

som makt och stenen

fruktar

 

© Alicja Lappalainen

”VASTI” har tilldelats hederspris i SkrivarSidans dikttävling 2012