Hederspris i Lyriktävlingen 2009: DEN ANDLIGA SOLEN

diplom1.

För Honom som känner mitt inre

kan inget döljas eller försummas.

Han möter mitt jag och vänder mig om!

Ser mina ögons hemliga djup.

Därför tar jag ett steg tillbaka

för att komma fram till mig själv.

Jag kan göra mig svag och böjlig,

som det minsta strå på ängens tuva.

Där finns en upptäckt kärlek,

en förlåtelse som bär med tröst och styka.

2.

Här ber jag om det flammande ljuset

som välsignar min väg och mitt liv.

Jag ber om den sol, som lyser mitt mörker,

det ljus som skall värma min kropp, mitt liv.

3.

Känslans fria rike har kommit för att stanna;

Kärlekens vind för att lyfta en själ.

Allt är en gåva från Honom som lever

och som redan burit mig ut ur skuggan.

Nu växer det friska trädets rötter

och grenens utskott, bländar.

© Hans-Evert Renérius

DEN ANDLIGA SOLEN” får Hedersomnämnande i SkrivarSidans lyriktävling 2009