diplomFrostigt gräs

frasar under fötterna

för oss framåt

mot förfallna fjus

Ensligt och ensamma

vilar de i världen

övervintrande

med endast stenar och skog

sovande, susande

runt omkring

Elden

har för länge sedan falnat

locktonerna tystnat

och skällklockornas klang

klingat ut

förirrat sig, förvildat sig

i mossig myrmark

Denna dag i december

drar du dig dock till minnes

då det var Du som sjöng

och plötsligt formas fotspår än en gång

på annars otrampad stig

där ristade runor

och snirklig skrivstil

talar om tider som nu är förbi

Försvunna är folk och fä

förpassade till det förgångna

men i vår fantasi

får de liv på nytt

i tanken tar de form

och med hjälp av de tecken

som ännu går att tyda

vandrar vi vidare

på vitpudrad stig

med doften av sommar

sakta dröjande

© Victoria Törnqvist

”Decemberdag” hederspris i SkrivarSidans dikttävling 2011