Barfotadans

Barfotadans

Kommer du ihåg gräset
hur det tog sig ner i din hals
och slog rot i ditt inre
kommer du ihåg
hur sommar smakar
och hur gränslöst grönt
verkligheten tedde sig
motviljan du ägde
att anlägga en viss ordning
växa upp
och förvägras
det nyckfulla
Kommer du ihåg det underliga i dig
hur ängarna en dag sågs ligga i raka linjer
hur skogsgränsen inte längre kunde anas
och med vilken förödande tydlighet
kalhygget låg där
anlagt och ordnat för produktiva cykler
hur det vuxna tog sig in, som ett grått kuvert utan fönster
som ett instängt föreliggande
om vad som komma ska, att betalas
och senare
insikten, det sorgsna
om hur detta inte går att förhindra
att leken förändras
att sommaren en dag tar slut
Kan du känna barnet inom dig
höra hur det river, kuvert och brev
i små, små bitar
frankera din hand
böj dig inåt
och posta ditt
return to sender
du behöver det
göra grimaser mot påbud och måsten
riva upp de till konfetti
dansa över gränslösa ängar
och låta gräset ta sig ner för din hals
och slå rot i ditt inre

© Robert Jonsson

3:a i dikttävlingen 2015

Motivering: Poeten påminner om vad som är viktigt och oviktigt att komma ihåg. Oväntade metaforer lyfter innehållet. Ett tips från juryn är att dikten skulle mått bra av luft dvs att delas in i strofer.