2:a i Lyriktävlingen 2008: Passage

ImageNär mitt öga ska uppleva

hur soldiset lyfter sig ur betongen

har redan natten förflyttat sig ur

mina porers sömnader

och dragit sig in i sitt skal

och blivit en del av väggens frostfläckar.

Jag har redan lovat bort mig själv till denna dag,
medan det svaga ljudet av nattsömnen
ännu vakar kvar i min känselväv.

När dagens rörelser äntligen kommer igång
och jag nu betraktar solens väldiga majestät
i min glasruta
har redan min

verklighetsförankring rusat åstad
och blivit ett med
biltrafikens ljudfält.

© Lennart Andersson

”Passage” 2:a i Lyriktävlingen 2008