Skillnad på kvinnligt och manligt skrivande?

Skillnad på kvinnligt och manligt skrivande? Många anser att det skiljer sig på vad kvinnliga och manliga författare skriver om. För visst är det så att båda könen skriver på liknande sätt, tekniskt. Att skillnaden är större mellan varje individ än mellan en kvinnlig och en manlig författare. Eller?

Jag håller med recensenten om att böcker av kvinnor ofta ser mer hoppfullt på tillvaron än i de av manliga författare. Det finns de som anser att det beror på att kvinnorna, för sina barns bästa, ser ljusare på framtiden. Jag däremot har en annan syn på vad det kan bero på. Enligt min åsikt spelar den hämmande och förstelnade mansrollen roll. Medan kvinnorollen fortfarande utvecklas sitter männen kvar i gammalt tänkande och ser noga till att hålla andra män på plats. Men en viktig faktor gör mig ändå betänklig när det gäller kvinnorollen. Det är det idag rådande kroppsidealet. Det kan komma att förhindra att kvinnorollen fortsätter att utvecklas.

Jag ser det redan hända i kvinnors bloggar där utseende och mode dominerar. I varje fall i de mest lästa bloggarna. Medan männen fortsätter att dominera de politiska bloggarna. Återspeglas det här redan inom skönlitteraturen? Eller är jag helt fel ute?

Vad tycker du?

© Iréne S Räisänen

Foto: Karen Arnold

Fler debattinlägg