Läser du bokrecensioner?

Läser du bokrecensioner? Jag både läser och skriver bokrecensioner. Läser för att jag vill veta vad boken handlar om och vad recensenten tycker om den. Hur den står sig mot författarens eventuella tidigare utgivning och till andra böcker i samma genrer. Skriver gör jag för att jag tycker det är roligt att fördjupa mitt intryck av en bok. Att förmedla min upplevelse till andra. Svara och skriv gärna en kommentar.

[cardoza_wp_poll id=26]

© Iréne S Räisänen