Biblioteksersättningen är 1 kr och 41 öre

Biblioteksersättningen är 1 kr och 41 öre i år, 2014. Fast det gäller bara om ”författarens utlåning kommer upp i ett årligt minimibelopp som motsvarar 2000 lån.” Detta fick jag veta via ett mail från Svenska Författarfonden som har hand om biblioteksersättningen. Och så hänvisas jag till att se information om deras stipendieverksamhet för författare.

Med andra ord så tas min och många andra författares biblioteksersättning per automatik in i Sveriges Författarfond. Inte för att jag har något emot att etablerade författare får stipendium för att både kunna leva och skriva. Men jag, och förmodligen många andra författare, skulle också behöva de kronor vi tjänar på utlåningen av våra böcker.

Varför inte göra tvärtom och bara ta från de författare som är mycket utlånade dvs har fler 2000 lån/år? Bonniers och de andra stora förlagens författare tjänar förmodligen bättre än en författare som gett ut en bok på ett mindre förlag. Fast det är klart, den som redan har ska ju ha mer…

Det kan tyckas självklart att författarna ska ha ersättning för utlåningen av deras böcker på biblioteken. Men det tycks inte Sveriges Författarfond hålla med om.

Vad tycker du? Är ersättningen för liten? Bör den utgå till alla oavsett hur liten den är? Eller är du nöjd som det är?

Ersättning för lån av e-böcker är 20 kr per lån.

© Iréne S Räisänen

Foto: Junior Libby

 Svenska författarfonden