Stryka i texten

Image

Läs igenom och stryk

  1. När du skrivit din text ska du läsa igenom den minst tre gånger och stryka alla onödiga små ord som: så, ju, alltså, också, ganska m.fl.
  2. Ersätt alla långa och sammansatta ord med kortare och enklare där det är möjligt.
  3. Sträva att göra korta meningar på högst 19 – 21 ord, variera längden på meningarna så att du får in en läsbar rytm. Bara korta meningar på 10 ord gör texten hackig och svårläst.
  4. Undvik modeord, främmande, utländska ord, fackord, ålderdomliga och abstrakta ord.
  5. Se upp för sammansatt och tvetydiga ord.

ImageTips:

Det är svårt att få distans till den egna texten, men försök med att lägga den ifrån dig i minst tre veckor och gå igenom den igen enligt ovanstående.