Miljö

Miljöbeskrivning

Miljö måste gestaltas på samma sätt som personerna. Det gäller att använda alla fem sinnena, göra det kort och kärnfullt. Personligen avskyr jag långa omständliga beskrivningar som ska sätta mig, läsaren, in i rätt atmosfär.

Allra bäst är det om du lyckas smälta samman gestaltningen av känslor, personbeskrivningen, med miljöbeskrivningen. Så gör de etablerade författarna om de är tillräckligt bra.

Här liksom i personbeskrivningen gäller att du måste sålla bort allt som informerar istället för gestaltar.

ImageÖvning:

Beskriv ett barndomsrum, ett nutida rum och ett påhittat rum. Våra minnen från barndomen brukar vara fyllda av lukter och smaker. Försök att också hitta dem i det nutida och det du skapar i fantasin.