Diktskola, del 2 Rytm i dikten

Diktskola, del 2 Rytm i dikten Här får du fem exempel på hur du kan skapa och markera rytm i en dikt. 1. Radbrytning markerar en paus. 2. Det gör också skiljetecken. 3. Obetonade och betonade stavelser markerar rytmen. 4. Liksom alliteration och assonans. 5. Och...

Diktskola, del 3 Vad är bra dikt?

Diktskola, del 3 Vad är bra dikt? Det räcker inte att en dikt innehåller metaforer och är rytmisk. Den måste också väcka en känsla inom mig. Lämnar den mig tom, väcker inga frågor eller igenkännande får den underkänt. Men för att krångla till det ytterligare så räcker...

Diktskola del 1 Metaforer och liknelser

Diktskola del 1 Metaforer och liknelser. Vad krävs för att en text ska vara en dikt? Det finns många svar på den frågan. Enligt mitt sätt att se bör den: Innehålla minst en metafor (bild, symbol) Vara rytmisk Väcka någon form av känsla För att väcka en känsla krävs...

Pin It on Pinterest