Kategori: Diktskola

Diktskola del 1 Metaforer och liknelser

Del 1 Metaforer och liknelser

Diktskola del 1 Metaforer och liknelser. Vad krävs för att en text ska vara en dikt? Det finns många svar på den frågan. Enligt mitt sätt att se bör den:

  • Innehålla minst en metafor (bild, symbol)
  • Vara rytmisk
  • Väcka någon form av känsla

För att väcka en känsla krävs att du skriver så att läsaren ser bilder i sitt
huvud och blir berörd. Känner igenkännande, ilska, glädje, sorg, tröst,
insikt osv. Men aldrig likgiltighet. Vilket är ett av mina kriterier för en
dålig dikt.

I en av mina dikter använder jag följande metafor.

Rytmiska
turkosa fåror
plöjer
i marken
skålar av glas

Vad ser du framför dig? Läs hela dikten http://www.poeten.se/dikter/hav.htm.

En bra metafor ska kännas som ny och inte vara övertydlig. Inget kan förstöra en dikt som klichéer.

Skillnad på en metafor och en liknelse
En metafor innehåller inga jämförelseord t.ex ”som”, ”liksom” och ”såsom”.

Exempel på metaforer:

”Hon är en nyutsprungen ros.”

”Hennes ögon är djupa brunnar.”

”Livet är resa med start och mål.”

Tre exempel på liknelser:

1.”Du är som en ros.”

2. ”Dina ögon är som brunnar.”

3. ”Livet är som en påse.”

Och så tre exempel på bra metaforer
1. ”Och stjärnhimlen, den alltför vida, bredde ut en lätt blå,
besvärande närhet, med vissa ljuspunkter,
som en utfästelse . . . . utlagda.”

Ur Sång över Skomakarvikens vatten av Hans-Evert Renérius

2. ”orden är utlästa
som kringkastade skal till jord ska bli”

Ur iota av Anita Aspfors Westin

3. springfloder av hundskall
i hårfina glasrör

Ur Doften från fallna änglar av Ewa Ärlevall.

ImageÖvning:
Skriv en metafor som börjar med ”Du är…” och en annan som börjar med ”Dina ögon…” och en till som börjar med ”Livet är…”.

***

Ett tips: Använd så många av dina fem sinnen som möjligt.

***

I del 2 tar jag upp hur viktig rytmen är i en dikt och hur du får till den. I del 3 tar jag upp vad som är bra dikt och hur en dikt bör läsas.

© Iréne S Räisänen

Diktskola, del 2 Rytm i dikten

Rytm i dikten

Diktskola, del 2 Rytm i dikten

Här får du fem exempel på hur du kan skapa och markera rytm i en dikt.

1. Radbrytning markerar en paus.
2. Det gör också skiljetecken.
3. Obetonade och betonade stavelser markerar rytmen.
4. Liksom alliteration och assonans.
5. Och versmått.

Det hjälper inte hur bra metaforer du skrivit om inte din dikt är rytmisk. Läs dikten högt för dig själv och du förhoppningsvis hör om den flyter på utan störningar. Om något ord skorrar i ditt poetöra, ska det antingen ersättas med ett som passar bättre eller tas bort. Ibland kan inte ett ord strykas utan att en metafor, ett uttryck, en vers eller en hel dikt förlorar på det. Då är det dags att börja om, hitta nya sätt att formulera dig.

Markera rytmen
Diktens karaktäristiska uppställning med verser och korta strofer är ett sätt att markera rytmen. Radbrytningarna är allt annat än slumpmässiga,dom markerar en kort paus. Det gör också skiljetecken som komma, punkt, frågetecken o.s.v. Även stor bokstav innebär en paus lika lång som en punkt. Många skriver dikter med versaler i början på varje rad, utan att bry sig om att det är mitt i en mening. Oftast resulterar det i att rytmen blir styltig och dikten svårläst.

Exempel på där stor bokstav fungerar

Jag säger allt som redan sagts av – de andra Jag är en epigon som upprepar – de andra
I bikt
I dikt I sikt

Ur dikten Utanförskap – paksröfnatU av Christina Dana

Mycket av rytmen och rimflätningen styrs av stavelser , deras placering och betoning. För att göra det enkelt. En stavelse är detsamma som en vokal. Det stämmer inte alltid, men det är överkurs.

Stavelser kan vara obetonade eller betonade. I dag och goddag är exempel på ord med en obetonad och en betonad stavelse.

Bokstavsrim
Bokstavsrim, allitteration, är ett vanligt sätt att få till rytmen i en dikt. Ett exempel ur min dikt Längtan:

minnet glöder i globen

Ljudrim
Ljudrim, assonans , innebär att vokalen i två ord åtföljs av samma konsonant. T ex bollen och trolla.

Versmått
Versmått är exempel på bunden dikt, där reglerna styr både rimflätning och uppställning. Ett av de vanligaste är haiku. Här är mitt första trevande försök:

Gråtruten svävar
speglar sig i vågorna
itu spricker sjön

Sonett är ett gammalt versmått som blivit populärt igen. Rimflätningen är en utmaning och ett mästarprov för varje poet. Här ett exempel:

När fyrti vintrar lägrats på din hy
Och gräft löpgrafvar på din skönhets gärde,
Då skall din ungdomsskrud, som nu är ny,
Bli som en sliten klädnad utan värde.

Tillfrågad då: »hvad blef din skönhets mål,
Hvar är din rikdom från din ungdoms dagar?»
Att säga, i ditt ögas djupa hål,
Det vore skamlig synd mot lifvets lagar.

Men pris har du förtjent för skönhets bruk,
Om du kan svara: »detta barn skall qvitta
Min räkning, när jag gammal blir och sjuk.»
Som arfving till din skönhet skall det sitta.

Det är att nyfödd bli, fäst gammal allt,
Att se sitt blod varmt, när det kännes kallt.

Ur Sonetter av William Shakespeare.

Image Övningar så att du kan pröva på att skriva rytmiska dikter:

1. Skriv en dikt med tre verser och fyra rader i varje. Varje vers ska innehålla minst ett bokstavsrim.

2. Skriv en dikt med tre verser och fyra rader i varje. Varje vers ska innehålla minst ett bokstavsrim.

3. Skriv en haiku om varje årstid.

***

I del 3 av Diktskolan tar jag upp vad jag anser vara skillnaden mellan en bra och dålig dikt. Hur en dikt kan läsas och inte bör läsas. Del 1 handlar om metaforer.

© Iréne S Räisänen

Foto: Sabine Sauermaul

Diktskola, del 3 Vad är bra dikt?

Diktskola, del 3 Vad är bra dikt?

Diktskola, del 3 Vad är bra dikt? Det räcker inte att en dikt innehåller metaforer och är rytmisk. Den måste också väcka en känsla inom mig. Lämnar den mig tom, väcker inga frågor eller igenkännande får den underkänt. Men för att krångla till det ytterligare så räcker det inte med att jag irriterar mig på att den har brister. Det måste vara en känsla som startar något inom mig. Ilska, sorg, glädje o.s.v.

För att inte genera mig själv eller någon annan hoppar jag över att ge exempel på dåliga dikter. Du har säkert stött på många sådana själv.

Här är istället ett stycke ur en i mitt tycke bra dikt:

”skriv ditt andetag
av samma ljud
av samma ljud
skriv dina toner
till jämvikt

famna musiken”

Ur ”så ock på jorden” av Christer Larsson

En av dom jag själv skrivit och rätt nöjd med är följande:

Förlossning

Jag är livet
det som är mitt
en mittpunkt
i det globala perspektivet
där metarmasken är Gud
och kålbadet jordens mitt
Jag är döden
det som är början
en pånyttfödelse
i det eviga ekosystemet
där ekot är svaret
och ropet livets förlossning

Fler av mina dikter

Hur du inte bör läsa en dikt
Många som inte tycker om lyrik och inte läser dikter säger att de inget förstår. Att det är bara är ord som staplas på varann utan någon ordning eller mening. Dessutom är ofta meningsuppbyggnaden omvänd eller obefintlig. Det är nästan en regel att dikter inte följer grammatikens regler.

Mitt svar är att de har fel utgångspunkt. En dikt ska läsas utan krav på att förstå. Istället gäller det att öppna sina sinnen och känna. Jag brukar jämföra lyrik med klassisk musik och prosa med popmusik. Inte alla håller med mig.

Det är synd att svensklärare i många generationer förstört elevernas intresse för att läsa dikt. De har tvingat eleverna analysera eller pracka på dem sina egna försök till tolkningar. Som tur är finns det också många exempel på lärare som väckt elevernas intresse genom att varsamt lotsa dom fram genom vår svenska diktskatt. Så ännu ett utdrag ur en utmärkt dikt:

”avbryt mig gärna
tofflorna står visserligen kvar i hallen
under den avbrutna yuccapalmen
och telefonen är utdragen”

Ur tillstånd x av Anita Aspfors Westin

***

Jag hoppast min lilla Diktskola ska ha gett dig inspiration att skriva.

Lycka till!

Del 1 och Del 2

© Iréne S Räisänen

Loading