Diktskola i tre delar med tips om och övningar i hur du skriver dikter.

Del 1 Metaforer

Metaforer

Vad krävs för att en text ska vara en dikt? Det finns många svar på den frågan. Enligt mitt sätt att se bör den:

  • Innehålla minst en metafor (bild, symbol)
  • Vara rytmisk
  • Väcka någon form av känsla

För att väcka en känsla krävs att du skriver så att läsaren ser bilder i sitt
huvud och blir berörd. Känner igenkännande, ilska, glädje, sorg, tröst,
insikt osv. Men aldrig likgiltighet. Vilket är ett av mina kriterier för en
dålig dikt.

I en av mina dikter använder jag följande metafor.

Image


Rytmiska
turkosa fåror
plöjer
i marken
skålar av glas

Vad ser du framför dig? Läs hela dikten http://www.poeten.se/irene/dikter/hav.htm.

En bra metafor ska kännas som ny och inte vara övertydlig. Inget kan förstöra en dikt som klichéer.


Tre exempel:

1.”Du är som en ros.”

2. ”Dina ögon är som brunnar.”

3. ”Livet är som en påse.”