Del 1 Metaforer

Metaforer Vad krävs för att en text ska vara en dikt? Det finns många svar på den frågan. Enligt mitt sätt att se bör den: Innehålla minst en metafor (bild, symbol) Vara rytmisk Väcka någon form av känsla För att väcka en känsla krävs att du skriver så att läsaren ser...

Del 2 Rytm

Del 2 Rytm Rytmen i dikten 1. Radbrytning markerar en paus. 2. Det gör också skiljetecken. 3. Obetonade och betonade stavelser markerar rytmen. 4. Liksom alliteration och assonans. 5. Och versmått. Det hjälper inte hur bra metaforer du skrivit om inte din dikt är...

Del 3 Vad är bra dikt

 Del 3 Vad är bra dikt och hur ska den läsas Vad är en bra dikt? Det räcker inte att en dikt innehåller metaforer och är rytmisk. Den måste också väcka en känsla inom mig. Lämnar den mig tom, väcker inga frågor eller igenkännande får den underkänt. Men för att krångla...