SkrivarSidans bokshop där du kan köpa skrivhandböcker, antologier och diktsamlingar utgivna av SkrivarSidans förlag.

Shopen är liksom SkrivarSidan ett hobbyprojekt av mig Iréne Svensson Räisänen.

Iréne Svensson Räisänen

Iréne Svensson Räisänen